Een stad in transformatie

Amsterdam zit in de lift. De herwaardering en fysieke transformatie van bestaande stadswijken breidt zich steeds verder uit naar de randen van de stad. Oude volksbuurten, vaak van grote architectuurhistorische waarde en met een grote culturele diversiteit, zijn in transitie. De openbare ruimte en bestaande gebouwen worden grondig aangepakt, oude bewoners maken plaats voor nieuwe en de druk op wijken wordt verhoogd door inbreiding/vernieuwing. Sommigen zien dit proces als een opwaardering, anderen als een verarming van de identiteit van de wijk. De reeks Winterlezingen 2020 | Wijken in Beweging neemt deze veranderingen in stadswijken onder de loep. Wat betekent het voor de buurt als er geld, aandacht en beleidsmatig geïnvesteerd wordt in verschillende schaalniveaus van stedelijke vernieuwing? We vertellen zowel het bredere verhaal, zoals de herwaardering of juist sloop/nieuwbouw van twintigste-eeuwse architectuur en gentrificatie, maar we zoomen ook in op het kleinere verhaal, waaronder restauratietechnieken en bewonersparticipatie.

De lezingen vinden op vijf zondagen kriskras door de stad plaats en worden gecombineerd met een activiteit achteraf.