Stromingsfenomenen

De uitgestrekte oceanen en hun voortdurende stromingen zijn altijd fascinerend geweest. Het bevaren van de zee impliceert sinds mensenheugenis een uitdaging van het onvoorspelbare en het riskeren van eigen leven.

De verhalen van zeevarenden van alle tijden hebben geresulteerd in een beeldvorming die nog steeds de manier bepaalt waarop we over de oceaan denken. GertJan van Heijst, professor aan de Technische Universiteit en Giordano Lipari, een wetenschapper en onderzoeker in vloeistofdynamica, geven een gecombineerde lezing over deze fascinerende stromingsfenomenen. In deze lezing zullen zij onze intuïtie over draaikolken in zeeën en estuaria begeleiden.