Is taal de navelstreng van je achtergelaten vaderland?

Vele literaire tradities zijn enorm aan verandering onderhevig. Syrische literatuur is ontstaan in Aramese traditie, toenemend beïnvloed door de Arabische literatuur en inmiddels verspreid over de hele wereld door vluchtelingen. Zo is het een krachtig middel voor haar schrijvers om met taal en poëzie de band met hun achtergelaten land te behouden.

We praten er op deze avond over met onze gids en dichter Ghayath Almadhoun, vanuit Syrië naar Zweden gevlucht, en vorig jaar als writer-in-residence in Nederland. Hij leest voor uit eigen werk en vertelt over zijn band met de literatuur van het land dat hij verliet.

Over de basis van de Syrische literatuur praten we met vertaalster en docente aan de Universiteit van Amsterdam, Djûke Poppinga. Ook luisteren we naar de poëzie van Syrische dichters zoals Nizan Qabbani, Ghadah Al-Samman en de in Parijs levende Syrische dichter Adonis, voorgelezen door Syrische acteur Ahmad Al Harfi.