Vertalen voor je ouders

Legio kids doen dat dagelijks, gewoon tussen het voetballen, vlogs kijken en huiswerk maken door. Denk aan kids van ouders met een fysieke of verstandelijke beperking of die de omgevingstaal niet machtig zijn. Zij openen deuren, verbinden werelden en spelen een essentiële rol in het gezin. Maar in die rol als verbinder blijven ze vaak onzichtbaar. Hoe is het om te vertalen voor je ouders? Wie zijn die kinderen, wat maken zij mee? 

In het TransTaalForum XL op 21 november, een mix van theater, spel en gesprek, wisselen kindvertalers van alle leeftijden, wetenschappers, tolken, vertalers, taalkunstenaars, buurtprofessionals en andere betrokkenen van gedachten over wat vertalen voor je ouders betekent. Dat doen we met lezingen, theater en spel rondom 3 thema's:

- de blik op de ander, spreker: Halleh Ghorashi (hoogleraar, afd sociologie, VU)
- opvoeding en het kind in verschillende culturen, spreker: Hans Bellaart (Bureau Tamam)
- taalontwikkeling en meertaligheid bij kinderen, spreker: Karijn Helsloot (Studio Taalwetenschap)

Het TTF XL wordt gemodereerd door Redouane Amin.

Verder zijn er theatrale optredens, ruimte voor dialoog en spel. Buiten op de stoep van de OBA is de expositie van deurportretten. Binnen in de Forumzaal is een installatie van werk gemaakt door kindvertalers over wat het betekent om te vertalen voor je ouders.

TransTaalKinderen op tournee door Amsterdam & slot in OBA Oosterdok
Van juni tot en met oktober 2018 trok TransTaalKinderen op tournee langs Amsterdamse openbare bibliotheken, parken, pleinen en straten. De lessen die de makers hebben geleerd komen nu samen in een feestelijk slot in OBA Oosterdok. Met de expo van de deurportretten op de stoep van de OBA en het TransTaalForum XL.

Over TransTaalKinderen, bruggenbouwers en sleuteldragers
TransTaalKinderen is een multidisciplinair community arts project van Moving Arts Project. Hoe is het om te bewegen tussen talen binnen en buiten het gezin, tussen generaties? Wat gebeurt er in dat grensgebied? Over die fascinatie gaat TransTaalKinderen. De titel verwijst naar de Transvaalbuurt waarin kunstenaarscollectief Moving Arts Project haar basis heeft en waar een aantal van de deelnemende kinderen vandaan komt.

Met workshops van professionele kunstenaars geven 'kindvertalers', ervaringsdeskundigen van alle leeftijden, vorm aan hun eigen (beeld-)verhaal. Die verhalen vonden hun weg in een reizende tentoonstelling, die deze zomer door Amsterdam trok langs openbare bibliotheken, parken en pleinen. Ook creëert TransTaalKinderen ruimte voor gesprek over hoe het is om te vertalen voor je ouders: in het TransTaalForum wisselen de vertaalkids ervaringen uit met professionele vertalers en tolken, taal-experts en andere geïnteresseerden.

TransTaalKinderen toont de maatschappelijke rol van deze kinderen. Het vertalende kind treedt op als bemiddelaar tussen verschillende werelden, belangen, normen en verwachtingen. Soms gaat dat vlekkeloos, soms botst het. Zonder kwesties als taalachterstand en loyaliteitsdilemma's te bagatelliseren wil Moving Arts Project met TransTaalKinderen de kwaliteiten zichtbaar maken die kinderen hebben opgedaan door te vertalen, zoals verantwoordelijkheidsgevoel, empathisch vermogen, creativiteit, improvisatie en aanpassingsvermogen.