Vogelzang en Taal

Een groot aantal diersoorten maakt geluiden. Hoe verhoudt dit zich tot onze taal? Is de complexiteit van vogelzang vergelijkbaar met taal? Kunnen vogels grammaticale regels leren? En wat kan vergelijkend onderzoek vertellen over de evolutie van grammatica?

Carel ten Cate

Carel ten Cate is hoogleraar Gedragsbiologie aan de Universiteit Leiden. Zijn specialisme is communicatie bij dieren en in het bijzonder de cognitieve vermogens van vogels.