De kracht van improvisatie

Hoe maken we iets uit niets? Door te improviseren. Iedereen kan het. Maar waarom kan de één gemakkelijker improviseren dan de ander?  Toekomstmuziek (Uitgeverij HetMoet, 2021), het nieuwe boek van neurowetenschapper en jazzmuzikant Artur Jaschke, is een lofzang op ons oermenselijke vermogen tot improvisatie. Improviseren wordt vaak in de eerste plaats geassocieerd met theater of jazzmuziek. Niet voor niets concentreert dit boek zich op de manier waarop de hersenen ons in staat stellen om te luisteren naar muziek en vooral ook om zelf te musiceren. 

Jaschke

brengt in kaart wat er in onze hersenen gebeurt als we improviseren en muziek beluisteren of beoefenen. Hij laat zien hoe belangrijk het is om ons brein een leven lang te blijven trainen in het maken van intuïtieve beslissingen. Daar worden we niet alleen gezondere mensen van – in een steeds meer door algoritmen gedomineerde wereld zorgt het ook voor een mooiere toekomst.

Op de website meer informatie en kaartverkoop!