We waren nooit eerder zo rijk, veilig en welvarend, en toch worden we overspoeld door een golf van depressies, burn-outs en eenzaamheid. Hoe kan het dat we meer begrijpen en meer kunnen, maar dat toch miljoenen mensen leegte en ongeluk ervaren? Waarom kunnen we de immense hoeveelheid zelfhulpkennis en inzichten in persoonlijke ontwikkeling zo moeilijk omzetten in een tevredenheid met het leven, in meer voldoening en geluk?

De drie experts, een psychoanalyticus, een systeemtherapeut en een neurobiologisch psychiater - allen afkomstig uit België - hebben een miljoenenpubliek opgebouwd met hun vernieuwende kijk op hoe we moeten leven. Zij raken samen een gevoelige snaar: de uit de bocht gevlogen drang om permanent gelukkig te willen zijn, kunnen we beter vervangen door het omarmen van lijden en de acceptatie van teleurstellingen. Juist dat geeft ons uiteindelijk meer vreugde, tevredenheid en verbondenheid. Want het idee dat we chronisch gelukkig kunnen zijn, is niet meer dan een illusie. Maar wel een hele schadelijke illusie. Hoe komt het toch dat we hierin blijven geloven?