Table Talks XL volgt op een proces van kleinere Table Talks dat plaatsvond in de maanden voorafgaand aan het festival. De aanwezige groep mensen heeft steeds de vraag/urgentie voor de volgende groep vastgesteld. De Table Talks XL vormt een reflectie hierop. In de maand na het festival vindt een laatste editie plaats.