Taal is macht, kracht, poëzie en nog veel meer

Taal is macht en in de publieke en politieke arena bewapenen wij ons met woorden. Woorden die naar verloop van tijd van betekenis veranderen. Zo komt in de discussie over gender en geslacht de macht van taal sterk tot uitdrukking en is de context waarin het woord ‘feminisme’ de laatste vijftig jaar is gebruikt veel veranderd.

Middels een tijdsanalyse van drie verschillende cases ontrafelen we hoe ons taalgebruik door de jaren heen is veranderd en welke maatschappelijke tendensen daaraan te koppelen zijn. Aan het woord zijn Jaap Tielbeke, Rasit Elibol en Sal Hagen. Samen met een panel van taalwetenschappers en politiek analisten reflecteren zij op de bevindingen van hun laatste analyse.