Virus Outbreaks in a Changing World

Maakt de uitbraak van het Corona-virus deel uit van een toenemend aantal wereldwijde virusuitbraken? Zijn de virusuitbraken echt toegenomen sinds de laatste jaren? Waarom is dit? Moeten we ons zorgen maken? Wat kunnen we doen om dergelijke uitbraken te voorkomen en erop te reageren? Ebola. SARS. Mexicaanse griep. Zika. Corona. Virusuitbraken hebben zich de afgelopen decennia voorgedaan en hebben ons geconfronteerd met de kwetsbaarheid en het gevaar van een mens in een snel veranderende wereld. Een groeiend aantal mensen woont in steden en reist de wereld rond. Wereldwijde klimaatverandering bedreigt ecosystemen. Volksgezondheidssystemen zijn nog steeds onstabiel in veel delen van de wereld. In een recente publicatie in Nature heeft een team van internationale wetenschappers deze ontwikkelingen in verband gebracht met het toegenomen voorkomen en de complexiteit van nieuwe virussen en epidemieën. Het team pleitte voor een nieuwe, en meer interdisciplinaire aanpak van epidemieën die niet alleen crisisrespons omvat, maar ook voorbereiding en herstel. Een belangrijke speler in deze publicatie en in de internationale gemeenschap van wetenschappers op het gebied van preventie en reactie van epidemieën, is professor Dr. Marion Koopmans. 

Marion Koopmans


Ze is directeur van de afdeling Viroscience van het Erasmus Medisch Centrum en directeur van het samenwerkingscentrum van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor opkomende infectieziekten in het Erasmus MC. Bij het Netherlands Centre for One Health leidt ze de taskforce 'Opkomende infectieziekten'. In 2018 won ze de Stevin-premie, een prestigieuze prijs voor uitmuntend onderzoek met een sterke maatschappelijke waarde. In 2019 werd ze lid van de KNAW.