Voordracht (Nederlands): David Jentgens

Fluit: Felicia van den End
Altviool: Emlyn Stam
Gitaar: Jacob Kellerman
Muziek: Piazzolla, Ginastera en Bloch