Performance

Performance betekent in het Frans wat poëzie aangaat iets anders dan we gewend zijn: een intensief gevecht tussen syntaxis, ritme, ademhaling en klank, zoals Prigent het verwoordt. Dit voorjaar presenteert Perdu samen met Tijdschrift Terras en het Poëziecentrum Gent. In het hart van het hart van de schrijn van Anne Kawala, vertaald door Kim Andringa. Het eerste exemplaar van deze bundel wordt op 30 mei aan Anne Kawala overhandigd.

Gedichten en presentatie in het Frans, Nederlandse vertaling geprojecteerd.

Tickets via: www.perdu.nl