Over Europa en journalistiek

Hoe wordt er in diverse landen over Europa bericht? Wat is de invloed van de media op het beeld dat burgers over Europa hebben in de diverse lidstaten? Is dat de afgelopen jaren erg veranderd? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de visie van een Telegraaflezer en een NRC lezer en in hoeverre wordt dat beïnvloed door de krant die ze lezen? O.a. oud-correspondent Margriet Brandsma gaat in gesprek over Europa en de rol van de journalistiek, onder leiding van NOS-presentator Simone Weimans.

Over Europa en Economie

Wat is het effect van het Europese economische beleid op (kleine) ondernemers? Wat merken zij van de gevolgen van het huidige Europese beleid en hoe zien zij de toekomst? Hoe kijken ze aan tegen de macht van de lobbyisten van grote partijen? Is er iets te zeggen over de neiging van veel landen om zich weer meer isolationistisch op te stellen? Dylan Ahern van de Kiesmannen gaat in gesprek met o.a. Hella Hueck, journalist voor het Financiële Dagblad.