Veel Europese landen hebben uitgebreide subsidieprogramma’s om kunstenaars uit voormalige koloniën - waar vaak minder geld is voor cultuur - kansen te bieden. Een win-winsituatie waar iedereen van profiteert, of spelen historische geopolitieke machtsverhoudingen hierin nog altijd een bepalende rol? Tijdens deze publieke expertmeeting gaan kunstprofessionals uit onder andere Suriname, Marokko, Indonesië, Zuid-Afrika en Nederland met elkaar in gesprek. Wat is voor makers van buiten Europa de meerwaarde om internationale culturele samenwerking met Europese partners aan te gaan? Ervaren kunstenaars uit voormalige koloniale gebieden spanningen in dit soort uitwisselingen en gelden voor hen dezelfde voordelen als voor hun Europese collega’s? In deze expertmeeting identificeren we met alle partijen samen de pijnpunten in internationale culturele uitwisselingen en stellen we de vraag: hoe zorg je voor een gelijkwaardige samenwerking?