Inzicht in Maria Magdalena

Dr. Annine van der Meer, die promoveerde onder leiding van prof. Gilles Quispel, deed onderzoek naar historische bronteksten om een beter inzicht te krijgen in de figuur van Maria Magdalena en hoe haar beeld door de geschiedenis heen is vertekend.

In haar boek vergelijkt ze het Evangelie van de Geliefde Leerling, toegeschreven aan Johannes, met het Evangelie van de Geliefde Metgezel, teruggegeven aan de wereld in 2010 en vóór het jaar 50 na Christus geschreven door Maria Magdalena zelf, waarbij ze zichzelf in deze prachtige tekst voorstelt als Miryam de Migdala, de geliefde metgezel van Yeshua, zijn vrouw, ooggetuige en auteur. 

Cruciale uitspraken van Mirjam in haar teksten lijken te zijn weggelaten in het Evangelie van ‘Johannes’ dat rond 90 na Christus een tweede redactie onderging. Miryams Evangelie geeft revolutionaire inzichten over haar leiderschap van de discipelen na de opstanding van Jezus. Het is de ontbrekende schakel die de stukjes van haar verbrijzelde beeld samenbrengt.

Kaarten en meer informatie

De lezing wordt live gestreamd via Zoom vanuit Amsterdam, zodat je de lezing thuis kunt bekijken.  Je ontvangt de Zoom-link op je online ticket.