Sunny Bergman

Sunny Bergman is een vrijzinnige auteur. Zij heeft haar eigen unieke persoonlijke filmstijl om urgente en relevante onderwerpen te onderzoeken en is daarmee agenda zettend. Bekende titels waarmee ze het publieke debat heeft beïnvloedt zijn: Beperkt Houdbaar- over het schoonheidsideaal voor vrouwen, Sletvrees- over de dubbele seksuele moraal, Zwart als Roet- over racisme naar aanleiding van het zwartepietendebat en Wit is ook een kleur, over waarom witte mensen zo ongemakkelijk worden als het gaat over racisme. Zelden roept een film zoveel maatschappelijke discussie op of brengt een verandering in bewustwording of zelfs gedrag teweeg als bij de films van Sunny. Ze staat bekend om haar persoonlijke stijl. En met haar eigen leven als inspiratiebron, brengt ze het feministische credo ‘het persoonlijke is politiek’ in de praktijk.