Gesprek met een voorganger

In zijn Letter from Birmingham Jail geeft Martin Luther King een vlijmscherp antwoord aan criticasters die zijn geweldloze acties en demonstraties als middel tegen discriminatie en onrechtvaardigheid afwijzen. King schrijft, verwijzend naar de Bijbel, dat vreedzame protesten de enige manier blijken om raciale misstanden op de kaart te krijgen. Na afloop van de voorstelling Prayers of the People is Bill T. Jones de moderator van een gesprek met een voorganger uit een kerk in Amsterdam- Zuidoost en een activist voor gelijke rechten. In hoeverre zijn de strijd die King voerde en de thema’s die hij aan de orde stelde actueel in Nederland?