Tijdens eerdere KennisCafé’s kwamen onderwerpen als het overschatte menselijke brein, de échte effecten van drugs op je lichaam, de oorzaken van extreem weer, de stress-epidemie en zelf gebrouwen bier aan bod. Samen met het publiek stelden we vragen als: in hoeverre kunnen we ons brein verantwoordelijk houden voor wie we zijn en wat we doen? Kan je beter MDMA nemen dan antidepressiva? Wat staat ons wat betreft extreem te wachten de komende jaren? Waarom hebben we steeds meer stress en is het niet ook ergens goed voor? En, hoe maak je bier?

Hou de website van De Balie Amsterdam in de gaten voor de line-up van het eerstvolgende KennisCafé!

Het KennisCafé is een co-productie van De Volkskrant, KNAW, NEMO Kennislink en De Balie.