Duurzaam grondgebruik

Er zijn verschuivingen van extensief naar intensief grondgebruik, van voedselgewassen en grasland naar siergewassen zoals bloembollen en van langlopende naar kortlopende pacht, wat ten koste gaat van de bodemvruchtbaarheid, het landschap en de biodiversiteit. Ook wordt steeds meer grond gebruikt voor biomassa en zonneparken, wat de grondprijs nog verder opdrijft.

Wat zijn de oorzaken van de hoge prijzen? Wat kunnen we er aan doen? Hoe komen we tot duurzaam grondgebruik? Wat is de rol van rijk en provincies? Hoe beperken we de schade voor de biodiversiteit? En hoe zorgen we dat er straks nog voldoende boeren zijn?

Moderator Felix Rottenberg gaat in gesprek met Krijn Poppe, Wageningen UR. Met daarop reacties van Justin van der Sluis, Rabobank en Marije Klever, boerin uit Agrarische Jongeren Kontact.

We gaan ook in gesprek met prof. Louise Vet, Nederlands Instituut voor Ecologie, En Kees van Biert, Stichting Grondbeheer, over anders omgaan met de grondmarkt.