Een evolutionaire paradox

Maar er zijn al 1500 soorten vogels en zoogdieren bij welke homoseksueel gedrag waargenomen is, zowel tussen mannetjes als vrouwtjes. Homoseksueel en lesbisch gedrag onder dieren is geen vergissing. Bij veel diersoorten is het onderdeel van hun normale, soortspecifieke gedrag in de natuur.