Laat de wetenschap belangrijke kennis ongebruikt liggen

Is de gebruikelijke materialistische benadering in feite niet erg beperkt? Biedt deze benadering wel een oplossing voor grote vraagstukken zoals de klimaatcrisis? Is de wetenschap toe aan een nieuwe ‘holistische’ visie? Eenheid, onderlinge samenhang en verbondenheid zijn de uitgangspunten van het holisme. Alles hangt met elkaar samen. De eerste stappen naar een nieuwe universele wetenschap zijn al gezet.

De huidige wetenschap is gebaseerd op wat we met ons beperkte waarnemingsvermogen van de werkelijkheid zien. De achterliggende werkelijkheid blijft buiten beschouwing. Welke grote waarheid schuilt er achter de voor ons zichtbare dingen? Vergroot uw wetenschappelijke inzicht en pas het toe in uw leven! Bezoek daarom de lezing over ‘Holistische wetenschap’.