Asena was betrokken bij de uitgaven van verschillende vrouwenbladen die zich richtten op vrouwenemancipatie en schreef o.a. de romans Er is geen liefde en De vrouw heeft geen naam. Dit laatste boek was een instant bestseller, maar werd in 1998 bij de 40e druk verboden door de Turkse regering omdat het zogenaamd gevaarlijk was voor kinderen en ondermijnend was voor het huwelijk als instituut. Na 2 jaar van rechtszaken werd het boek weer toegestaan en o.a. vertaald naar het Nederlands en Duits. Asena zette zich haar hele leven in voor de rechten van vrouwen en tegen huiselijk geweld.? 

Grote Denkers is een programmareeks waarin inspirerende vrouwelijke schrijvers/denkers uit de wereldgeschiedenis centraal staan. Vrouwen die stuk voor stuk onze kijk op de wereld hebben veranderd en teksten schreven die vandaag de dag nog steeds tot de verbeelding spreken.