Het publieke domein erodeert

De publieke ruimte verandert snel van karakter. Prachtig geconserveerde historische binnensteden staan onder druk, bijvoorbeeld door het toerisme. Door online winkelen kampen veel binnensteden met leegstand. Stations, eens de ontmoetingsplek bij uitstek, zijn uitgerust met poortjes en camera's gericht op uitsluiten. Pleinen waren ooit de plek om elkaar te ontmoeten. Nu hebben we contact met honderden 'best friends' via online netwerken.

Ontwerpkracht is aan zet

Onze maatschappij heeft daardoor meer dan ooit belang bij gemeenschappelijke fysieke ontmoetingsplekken, om onderlinge betrokkenheid te stimuleren. Daarin ligt een prachtige ontwerpopgave. De komende jaren zijn er volop kansen en aanleidingen om de publieke, gedeelde ruimte aan te passen aan radicaal veranderende maatschappelijke en technologische omstandigheden. Dit vraagt om beter doorgronden van die veranderingen en om nieuwe vormen van samenwerking. Er is veel te winnen. Ontwerpkracht is aan zet!