De missie is om deze verhalen te delen en te vieren, zodat we van elkaars fouten kunnen leren en het gesprek over succes en mislukking kunnen openen. Verwacht een nacht vol Fuckup-verhalen waarin de vaak hilarische en pijnlijke anekdotes worden gedeeld die we zo snel mogelijk willen vergeten, gecombineerd goed gezelschap, een zeer eerlijke en open sfeer, biertjes en een aantal dansbewegingen om dingen af te schudden.

ADE

Amsterdam Dance Event (ADE) is het grootste clubfestival in de wereld als het gaat om elektronische muziek. Door de hele stad zijn er events te vinden, van 16 t/m 20 oktober 2019.