Medicijnkosten rijzen de pan uit

Het lukt beleidsmakers maar niet om met een structurele oplossing te komen voor de alsmaar hoger wordende medicijnkosten. Geen enkel systeem lijkt vooralsnog duurzaam, en tegelijkertijd horen we een jengelende TINA (There Is No Alternative). Is er écht geen alternatief? Of kunnen we ons een ander systeem voorstellen? Wat zijn de stappen die we kunnen zetten en wat kan Europa doen?

Met de Europese verkiezingen voor de deur zien we nieuwe rondes en nieuwe kansen. Samen met alle stakeholders, patiënten, apothekers, verzekeraars, farmaceutische bedrijven, artsen/wetenschappers, aankomende Europese politici, experts en het publiek, verkennen we daarom radicale oplossingen, nieuwe ideeën en wezenlijke alternatieven. We buigen ons over specifieke vragen als Hoe krijgen we betaalbare medicijnen? en Wat kan Europa doen? 

Rode Hoed, Wemos en Commons Network presenteren Farma’s Other Futures, een avond vol hoopgevende toekomstvisies die laten zien waarom betaalbare medicijnen wél haalbaar zijn.