De jonge debaters zullen, in teamverband drie stellingen bediscussiëren: Hoe ervaren zij hun vrijheid van bewegen in Europa? Hoe Europees voelen ze zich eigenlijk? En wat kan er veranderd worden in hun vertegenwoordiging op Europees niveau? De drie stellingen worden geïntroduceerd door de drie kandidaten voor Jeugdvertegenwoordiger Europese Zaken. De beste teams en individuele debaters worden beloond met een prijs, niet alleen voor spreekvaardigheid, maar ook voor hun originaliteit en luisterend vermogen. De voertaal van dit programma is Nederlands. Dit programma is een onderdeel van de tweede editie van het Forum on European Culture. Waar de toekomst van Europa steeds onzekerder lijkt, brengen wij vooraanstaande artiesten, filosofen, economen en politici bijeen tijdens een 4-daagse interdisciplinair programma om Europa en de Europese cultuur te bespreken en een gezamenlijke Europese toekomst voor te stellen. Het thema van dit jaar is: “Act for Democracy!”. Meer informatie: www.cultureforum.eu