Grote energie-uitdaging

Gedurende een hele dag zullen deskundigen uit de publieke en private sector, academici, onderzoekers, ondernemers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld discussiëren over de voorwaarden voor de toegang tot innovatie en kennis en over de aanvaardbaarheid van oplossingen die kunnen worden aangedragen om de grote energie-uitdaging waar onze samenlevingen voor staan het hoofd te bieden.

Georganiseerd door de Ambassade van Frankrijk in Nederland, de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Frankrijk en het Institut français des Pays-Bas. In samenwerking met het Réseau franco-néerlandais en Nuffic.