Een interactieve theater avond in de breedste zin van het woord

In Search of Democracy 3.0 omvat naast een interactieve avond in het theater, ook een documentaireserie, een lezing en een online kennisplatform. Een democratische avond voor bijna iedereen wordt een fijne en dynamische avond waarbij je wordt meegenomen in het onderzoek naar de geschiedenis, het nu en de toekomst van de democratie.

Niet alleen een analyse maar er wordt ook actief gezocht naar nieuwe mogelijkheden en ideeën. Dus wees bereid om geprikkeld te worden. De combinatie van theater, muziek en directe dialoog zorgt voor een open en toegankelijke sfeer waarbij je zelf kunt kiezen of je deelneemt aan het onderzoek of liever kijkt naar wat er gedacht en besloten wordt. In elk geval tot gauw! Grote dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan ons onderzoek, waar ook in Europa en daarbuiten. De tientallen wetenschappers, activisten, changemakers, democratische vernieuwers en burgers. Zonder hen, zonder elkaar, geen democratie.