Onze verzorgingsstaat werkt niet meer voor de mensen die hem het meest nodig hebben. Wat eens rechten waren zijn plichten geworden. Hoe armer je bent, hoe meer formulieren je moet invullen. Hoe meer je moet bewijzen dat jij wel deugt en steun waardig bent. De verzorgingsstaat is zo uitgegroeid tot een vorm van georganiseerde symptoombestrijding. Een gezin in geldnood krijgt psychiaters, re-integratieconsulenten, opvoedcoaches, schuldhulpverleners, maar geen inkomen en geen baan. De sociaaldemocratie moet terug naar haar basis: bestaanszekerheid voor iedereen.

Jesse Frederik
(1989) is correspondent Economie bij de Correspondent. Hij schreef onder andere voor de Groene Amsterdammer, Follow The Money, de Volkskrant en Vrij Nederland. In 2013 won hij samen met co-auteur Eric Smit de journalistieke prijs de Tegel. In 2015 schreef hij samen met Rutger Bregman het boek 'Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers'.

De Den Uyl-lezing vindt eenmaal per jaar plaats en wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de onafhankelijke Stichting 'Dr. J.M. den Uyl-lezing'. De Den Uyl-lezing begeeft zich in de keuze van spreker en onderwerp op het snijvlak van politiek, cultuur en wetenschap. Er wordt een interdisciplinaire inslag benadrukt, zodat over de grenzen van hetzij de politiek, de economie of de cultuur heen gekeken wordt.

Voor het uitspreken van de lezing worden vooraanstaande personen uit het culturele, wetenschappelijke of politieke leven gevraagd, van wie een diepgravende en creatieve inbreng verwacht wordt. Van de lezing kan een impuls uitgaan voor het progressieve denken over de (internationale) samenleving.