Wie of wat is de Nederlander

Wie is de Nederlander? Bestaat er zoiets als dé Nederlandse volksaard? En zo ja, waaruit bestaat die dan? En wat zijn onze volkomen- en onvolkomenheden? NRC-columnist Marcel van Roosmalen, Fotograaf des Vaderlands Roelof de Vries en Slimste Mens Jan Dirk van der Burg proberen in Dit is Amstelveen  aan de hand van eigen ervaringen, harde feiten en triviale weetjes het antwoord te vinden.