Hoe verhouden wij mens ons tot de dieren

In de eerste editie van het drieluik Mens & Dier onderzoeken we hoe we ons als mens tot dieren verhouden anno 2021. In hoeverre verschillen mensen van dieren: emotioneel en intellectueel? Uiteindelijk stellen we de vraag: mogen mensen over het lot van dieren beslissen? Welke verantwoordelijkheid dragen wij?

Over mens & dier

Het geluid vanuit de samenleving voor dierenrechten wordt luider, steeds meer mensen komen op voor dierenbelangen. Zo waren er afgelopen jaar protesten na stalbranden en misstanden in een slachthuis. Terwijl we discussiëren over de veehouderij, bieden we onze huisdieren een vorstelijk leven. Dat roept vragen op. 

Hebben dieren belangen, en zijn die gelijk voor alle dieren? Hebben dieren recht op rechten? En hoe verhouden die zich tot de belangen van mensen? We pluizen we de laatste wetenschappelijke en ethische inzichten uit én gaan we in gesprek met de praktijk in drie aflevering: op 1 november, 7 december en 18 januari.

Tweede en derde editie