Mens en dier

In de slot-editie van Mens & Dier bekijkt hoogleraar Imke de Boer hoe ons voedselsysteem van meer naar beter zou kunnen. Daarna verkent een scherp panel vier scenario’s voor de toekomst van vee houden en stellen we de hamvraag: van welk scenario lust u wel een bord vol?

De toekomstscenario’s: Cor van der Weele (WUR: Boeren als kweekvleesproducenten), Bauke van der Veen (Vleesch & Co: Vlees uit de natuur), Hidde Boersma (ecomodernist: Agroparks hebben de toekomst), Annechien ten Have Mellema (varkenshouder: terug naar vroeger, kringlopen sluiten)

OVER MENS & DIER: Het geluid vanuit de samenleving voor dierenrechten wordt luider, steeds meer mensen komen op voor dierenbelangen. Zo waren er afgelopen jaar protesten na stalbranden en misstanden in een slachthuis. Terwijl we discussiëren over de veehouderij, bieden we onze huisdieren een vorstelijk leven. Dat roept vragen op. We pluizen de laatste wetenschappelijke en ethische inzichten uit en gaan in gesprek met de praktijk.