Europa 2009. In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis werd Europa plotseling geconfronteerd met de kwetsbaarheid van de Eurozone. In 2009 realiseerde Europa zich dat Griekenland haar schulden niet kon afbetalen. In de jaren daarna werd de crisis erger en erger toen meerdere Europese landen zoals Portugal, Italië, Ierland en Spanje ook in het rood kwamen te staan.  

Deze crisis laat zien dat de Eurozone die altijd als doel heeft gehad om Europa te stabiliseren en welvaart in heel Europa te stimuleren, het tegenovergestelde effect heeft: De Euro versterkt juist wantrouwen, verschillen, en ongelijkheid tussen Noord-Europese en Zuid-Europese landen.

Hoe komen we uit deze crisis? Is er een toekomst voor de Eurozone?