Een gesprek dat haar vervolgens niet meer los laat

Emoties vs ratio, lichaam vs geest, binnenwereld vs buitenwereld, lotsbepaling en bestaansrecht zijn thema's die de revue passeren. Zal Elisabeth de verlossing vinden in het antwoord dat ze krijgt, of ligt het antwoord eigenlijk ergens anders? 'De grote inspiratiebron voor de tekst die ik schreef is een briefwisseling die ooit echt heeft plaatsgevonden tussen de filosoof René Descartes en de hyperintelligente maar depressieve prinses Elisabeth van de Palts rond 1643.
Ingewikkelde brieven over wiskundige en wetenschappelijke vraagstukken vliegen over en weer, maar langzamerhand wordt de correspondentie steeds persoonlijker. Een ontroerende en interessante correspondentie, aangezien Elisabeth, die kampt met zeer heftige gevoelens, of all people juist Descartes om raad vraagt, die met zijn motto 'Ik denk, dus ik ben' voorstander is van de rede en het gevoel volledig ondergeschikt maakt.
Door het karakter van Elisabeth een stem te geven, wil ik een stem geven aan de jonge zoekende mens, die kampt met angststoornissen, paniekaanvallen en depressie. Een vrouwelijk personage dat zowel lichtheid als zwaarte bezit, humor als diepzinnigheid, dat zowel emotioneel is, als cerebraal. Een personage waar je hopelijk niet anders dan van houden kan en waarin jonge mensen zich in zullen herkennen, een personages dat taboes doorbreekt en depressie en angststoornissen bespreekbaar en tastbaar maakt op een humorvolle, troostende manier.'