Het Archipeldenken

Edouard Glissant verwijst, in zijn antwoord op de vraag wie wij zijn, niet naar hoe we geworteld of gebonden zijn aan een land. Hij gebruikt het beeld van een identiteit die vloeit en beweegt in het water. Net zoals eilanden die samen een archipel vormen. Zijn filosofie stelt de parochiale en provinciale opvattingen over identiteit radicaal ter discussie. Maar hij is er zich evenzeer van bewust dat de gewelddadige geschiedenis van het kolonialisme, van de slavernij en de uitbuiting, de relaties tussen mensen sterk heeft bepaald.

Geïnspireerd door Glissants 'archipeldenken', vragen we ons in dit panelgesprek af hoe opera en muziektheater in Europa zich verhouden tot de koloniale en gekoloniseerde anderen. Aan theatermakers en kunstenaars vragen we hoe ze daarmee omgaan. We gaan daarbij niet zozeer op zoek naar hun 'roots’ maar meer naar hun culturele ‘routes’. We willen weten hoe ze werken en hoe ze zich door hun cultuur verbonden en laten inspireren. Zeker komen daarbij ook de uitdagingen en dilemma’s in hun omgang met Europees muziektheater ter sprake.