Armoede? In Nederland bestaat geen echte armoede, aldus premier Mark Rutte. De cijfers en praktijk laten iets anders zien: bijna 7% van alle Nederlanders leeft onder de armoedegrens. In België is dat zelfs 14,5% van de bevolking.

De komende jaren zal deze ongelijkheid alleen maar toenemen: steeds meer mensen vallen buiten de boot, maar wie bepaalt wat de boot is en wie er in mag blijven en wie niet? Stichting Nieuwe Helden is een onderzoek gestart voor hun kunstproject over armoede in Nederland en België.

Hoe lossen we het armoedeprobleem op? Door middel van kritische stellingen lokken we beleidsmakers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit om een standpunt in te nemen om uiteindelijk het armoedeprobleem in kaart te kunnen brengen. En misschien wel op te kunnen lossen?

Met

Pascale Cockhuyt - coördinator van VZW Wieder in Brugge, 'waar armen het woord nemen'

De Troubadours - de muzikale en theatrale bende uit Haacht, een samenwerking tussen VZW De Wissel en collectief Barranja