Aan de hand van fragmenten van door prof. dr. Pieter Boeles (migratiejurist) gemaakte films (o.m. ‘The Other Traveller’) zal Felix Rottenberg in gesprek gaan met verschillende vooraanstaande figuren die in deze
kwestie een meer dan gewone verantwoordelijkheid hebben. Hoewel het debat over de zuiver nationale kant niet onbesproken kan blijven ligt het accent op 8 mei vanzelfsprekend vooral op de Europese dimensie.

Enkele hoofdvragen die aan de orde komen zijn: wie is de “andere reiziger” eigenlijk, en met welke motieven en op welke manieren zet hij/zij koers naar Europa? Wat gebeurt er vervolgens aan de buitengrenzen, en in het niemandsland tussen het land van vertrek en het ‘beloofde’ land?
En tenslotte, en vooral: hoe wordt op beleidsmatig niveau met deze vragen omgegaan?