Is de mens een blijvertje of zijn ook wij gedoemd te verdwijnen

Wanneer we spreken over de kosmos, spreken we per definitie van cycli. Alles komt en gaat, wordt gebruikt en opnieuw gebruikt. In de Paradisolezingen 2020 benaderen acht topwetenschappers verschillende aspecten van de evolutie, het ontstaan en verdwijnen van soorten en de mens in dit geheel.

Lezingen


Lezing 1: Prof. dr. Appy Sluijs (hoogleraar Paleoceanografie, Universiteit Utrecht)
02/02

De eerste Paradisolezing in de serie 'De Circulaire Kosmos'. Zijn lezing is getiteld 'Hoe ziet een broeikaswereld eruit?' 

Lezing 2: Prof. dr. Ewine van Dishoeck (hoogleraar Moleculaire astrofysica, Universiteit Leiden)
01/03

De tweede Paradisolezing in de serie 'De Circulaire Kosmos'. Haar lezing is getiteld 'We zijn allemaal sterrenstof.'

Lezing 3: Prof. dr. Jan Smit (emeritus hoogleraar Event-stratigrafie, VU Amsterdam)
22/03

de derde Paradisolezing in de serie 'De Circulaire Kosmos'. Zijn lezing is getiteld 'Vaarwel dinosauriërs, welkom zoogdieren – de meteorietinslag die alles veranderde.'

Lezing 4: Prof. dr. Jelle Reumer (bijzonder hoogleraar Vertebratenpaleontologie, Universiteit Utrecht)
05/04

De vierde Paradisolezing in de serie 'De Circulaire Kosmos'. Zijn lezing is getiteld 'Waar zijn de andere menssoorten gebleven?

Lezing 5: Prof. dr. Damiaan Denys (hoogleraar Psychiatrie, Universiteit van Amsterdam)
19/04

de vijfde Paradisolezing in de serie 'De Circulaire Kosmos'. Zijn lezing is getiteld 'Hoe hersenstimulatie de vrije wil bevordert.

Lezing 6: Prof. dr. Andrea Maier (hoogleraar Gerontologie, VU Amsterdam en hoogleraar Interne geneeskunde/Geriatrie, University of Melbourne)
10/05

de zesde Paradisolezing in de serie 'De Circulaire Kosmos'. Haar lezing is getiteld 'Niemand is sterfelijk.

Lezing 7: Prof. dr. ir. Sander Bais (emeritus hoogleraar Theoretische fysica, Universiteit van Amsterdam)
24/05

de zevende Paradisolezing in de serie 'De Circulaire Kosmos'. Zijn lezing is getiteld 'Orde en chaos: grenzen aan voorspelbaarheid.'

Lezing 8: Prof. dr. Hans de Kroon (hoogleraar Experimentele plantenecologie, Radboud Universiteit Nijmegen)
14/06

de achtste en laatste Paradisolezing in de serie 'De Circulaire Kosmos'. Zijn lezing is getiteld 'Insectenachteruitgang – en steeds keren ze terug?'