Van volksbuurt naar populaire woonwijk

In de negentiende eeuw kampte Amsterdam met een groot woningentekort. In een poging dit op te lossen werden zeer goedkope woningen gebouwd op de braakliggende polder die de Pijp toen was. De wijk trok een grote diversiteit aan bewoners aan, wat leidde tot de opkomst van allerlei kleine en grote ondernemingen, nijverheid, kunstopleidingen en ateliers. Ook gedurende de grondige stadsvernieuwing die de afgelopen decennia in De Pijp heeft plaatsgevonden, zijn deze ambachtelijke bedrijven in stand gebleven, of hebben moderne ambachtslieden de werkplaatsen en nijverheidsbedrijven nieuw leven in geblazen. Meer weten? Ga naar het Schip voor informatie.