Futuristische ideeën en concepten

Tijdens de avond wordt ruimte gegeven aan de meest spraakmakende, internationale sciencefiction kunstenaars en denkers. Zij voeden de bezoeker met futuristische ideeën en concepten om anders na te denken over de toekomst van onze samenleving door middel van sciencefiction. Niet alleen een alternatieve toekomst, maar ook een betere!
Elke deelnemer kiest een rol voor de avond: Plant, Mens, Bot, Insect, of Humanoid. Onder leiding van bekende moderators wordt gediscussieerd en gefantaseerd over uiteenlopende manieren om de soort een toekomst te geven. Aan het eind van de avond worden deze visioenen gepresenteerd.
Het lab dient als een testcase voor het Other Futures Festival, het eerste niet-westerse sciencefiction festival in de wereld, dat in Amsterdam plaats zal vinden in 2020.

Other Futures: A Multispecies Experiment speelt zich af in het Compagnietheater in Amsterdam op vrijdag 17 mei om 20:00. Het programma is Engels gesproken.