Wat trof Decartes aan in zijn eigen brein

Descartes ging zelf anatomisch onderzoek doen. Hij wilde antwoord op de vraag wat bewustzijn was. Hij was daarmee de eerste echte breinwetenschapper. Met zijn ‘Ik denk, dus ik ben’ heeft Descartes het fundament gelegd voor de moderne wetenschap.

Het onderscheiden van lichaam en geest gaf een enorme impuls aan de moderne geneeskunde. Desondanks krijgt Descartes de laatste decennia ervan langs van diezelfde wetenschap. Hij heeft ons, wat ons betreft, helemaal op het verkeerde spoor gezet met zijn ideeën over lichaam en geest, zo stellen enkele hersenwetenschappers.

Hoe staan we er nu voor?

Met moderne meet- en visualisatieapparatuur is onze kennis van het brein spectaculair toegenomen. Betekent dat ook dat we een andere theorie over het bewustzijn hebben gevormd? We visualiseren en speculeren deze avond over het de werking van het brein op basis van wetenschappelijke en filosofische inzichten. Hoogleraar Han van Ruler geeft deze avond een minicollege over Descartes’ boek Meditaties.