De globale crisis stelt ons conventioneel gebruik van woon- en werkruimtes radicaal in vraag en verplicht ons om deze te herbenoemen.
Live op scène dissecteert Steve Salembier de metropool als een ‘onaangepaste biotoop’. Aan de hand van maquettes, fotografie, video en projectie toont hij hoe de verhoudingen tussen het individu en zijn leefomgeving fundamenteel wijzigden en onderworpen zijn aan nooit eerder geziene, extreme condities. 
Drijvend op klanklandschappen van ZONDERWERK (Linde Carrijn & Dijf Sanders) is babel een voorstelling met de beat als ademhalingsfrequentie van de hedendaagse kosmopool. Soms bezwerend repetitief, dan weer ontroerend alledaags.