Mens als heerser over de natuur

Hoe zorgen we ervoor dat de balans in de natuur hersteld wordt? Wat leren andere culturen en religies ons over hoe we ons tot de natuur kunnen verhouden, ook binnen Nederland? En, hoe zorgen we dat we ons gedragen als onderdeel van de natuur in plaats van als heerser?

Vanavond wisselen we van gedachten met filosoof, ecoloog en boeddhist Matthijs Schouten. Hij onderzoekt hoe mensen de natuur waarnemen. De natuur dient daarbij als spiegel van de mensheid.