architour organiseert architectuurrondleidingen voor architectuurbureaus, bedrijven, delegaties, scholen en individuele gasten. Onze tours zijn opiniërend en actueel en presenteren architectuur in de context van stedelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De gidsen zijn ervaren locale architecten die vanuit hun vakgebied grondige uitleg over de projecten geven. Wij vertellen de verhalen achter de gebouwen!

architour werd 2004 door de architectuurjournaliste Anneke Bokern opgericht. Sindsdien heeft ons team groepen met 2 tot 240 deelnemers uit verschillende landen en met verschillende achtergronden rondgeleid – van architectenbureaus tot gemeentes en van studenten tot Rotary Clubs.

Naast rondleidingen geven wij ook online tours, houden lezingen en ontwikkelen programma's rond architectuur en stedenbouw.