Verschraling van de Europees-Amerikaanse band

Vier jaar Trump heeft diepe deuken geslagen in het trans-Atlantische bondgenootschap. De Verenigde Staten lijkt een eigen koers te varen en heeft besloten oude vriendschappen te verwaarlozen. Tegelijk proberen Europese regeringsleiders met man en macht Washington aan boord te houden, in weerwil van een Amerikaanse president die tot weinig samenwerking geneigd is. Of is de verschraling van de Europees-Amerikaanse band een oppervlakkig verschijnsel, en kunnen de VS en Europa niet zomaar uit elkaar drijven? En hoe ziet de nabije toekomst eruit in een wereld waar Amerika en China elkaars voornaamste concurrenten zijn?

Sprekers:

- Casper Thomas werkt sinds 2010 bij De Groene Amsterdammer

- Sven Koopmans is buitenlandwoordvoerder bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. 

- Markha Valenta is politicoloog en Amerikadeskundige aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in globalisering en democratie in Amerika, Nederland en India.