Willem Otterspeer

Na afloop van de lezing zal het Kousbroekiaanse thema ‘Kunst en techniek’ nog verder aan de orde komen in een bijdrage van essayist en historicus Willem Otterspeer, die zal spreken over de auto bij Kousbroek. Het onvolprezen Pianola Museum (www.pianola.nl) levert een muzikale bijdrage. Tot slot vindt de presentatie plaats van de bundel Wat nooit eerder gebeurd is, met Rudy Kousbroeks mooiste essays over kunst en techniek, samengesteld door Maarten Asscher, die tevens als moderator van de avond optreedt.