Sprekers

Sprekers zijn Bart Wallet over de cultuurhistorische geschiedenis, Ton Heijdra over de band met de Amsterdamse School, Berend van der Lans over het werk van architect Harry Elte en Renée Sanders over persoonlijke geschiedenissen rond de synagoge. Er zijn rondleidingen binnen de synagoge door Piet Cohen en buiten door Dienke Hondius en Loes Gompes, o.a. langs onderduikadressen. 

Aanmelden vooraf verplicht via de link op de website