Razende Stilstand - The Stolz Quartet

Razende Stilstand gaat over twee kenmerkende elementen uit de Japanse cultuur. Aan de ene kant de bedachtzame traditie van de Haiku's van Bashö, waarin elk moment zo nauwkeurig mogelijk wordt beschreven. Met maar een paar woorden wordt alles gezegd wat je moet weten; de tijd wordt stilgezet, het beeld vastgelegd zonder zijn beweging te verliezen. Aan de andere kant wordt het stadsleven geplaatst, dat in een steeds hogere versnelling lijkt te gaan.

Heroines will be killed - TRICKSTER

TRICKSTER komt met de geïmproviseerde opera Heriones will be killed. Op geheel eigen wijze herdefiniëren ze het medium opera. De hiërarchische rolverdeling in traditionele operaproducties wordt horizontaal ingezet en met hun dadaïstische insteek zetten ze conventies op z'n kop.