Verhaal

Een koning ziet zich gedwongen te kiezen tussen liefde en een keiharde politieke stellingname. Hij neemt een noodlottige beslissing, waardoor het land afglijdt naar een burgeroorlog en zijn eigen vrouw en zoon zich onverzoenlijk tegen hem keren. Maar nadat de zoon een aantal pijnlijke lessen heeft geleerd op het gebied van realpolitik en het ‘chirurgisch’ toepassen van geweld, pleegt hij voor de ogen van zijn moeder een afschrikwekkende gewelddaad - met de bedoeling om vrede te stichten...