Liefde en lijden aan de oorsprong van opera

Hoe kon een meesterwerk als Monteverdi’s l’Orfeo tot stand komen? Vanuit een fascinatie voor de 16e eeuw als cruciale eeuw in de ontstaansgeschiedenis van de opera, grijpen Pichon en Castellucci in Le lacrime di Eros terug op de creativiteit en vrijheid voor experiment die er in die eeuw in Florence heersten. Door zich af te vragen waarom er toentertijd behoefte was aan opera, onderzoeken zij tevens de hedendaagse urgentie van de kunstvorm. En net zoals in die tijd componisten gevraagd werden om samen te werken en uit te vinden, ontstaat ook nu een dialoog tussen de oorspronkelijke renaissancemuziek en hedendaags elektronisch werk van de Amerikaanse componist Scott Gibbons. Op originele én nieuw ontwikkelde instrumenten geeft Raphaël Pichon met zijn Ensemble Pygmalion muzikaal antwoord op de vraag: Hoe kan de 16de eeuw vandaag de dag klinken?